Bergen, 31 maart 2019

Tandprothetici doen fantastisch werk

Platform De Lieve Tandarts heeft de eerste nieuwe keurmerken uitgedeeld aan twee tandprothetici in Nederland


Eén van de uitgangspunten van goede mondzorg is preventie. Het is om allerlei redenen aan te bevelen zolang mogelijk je eigen gebit te houden. Maar helaas kunnen zich situaties voordoen dat dit niet langer kan. Dan zijn tandprothetici noodzakelijk.

De Lieve Tandprotheticus is er om het belang te onderstrepen van het werk van deze hoogopgeleide, betrokken professionals die zich veelal bekommeren om kwetsbare en oudere mensen.

 

We willen op deze manier meer bekendheid geven aan het beroep van tandprotheticus en de weg vergemakkelijken voor patiënten die het lastig vinden de stap te nemen om problemen aan hun mond te verhelpen.  

Stappenplan

De eerste keer

komt u langs om te "happen". Dat is nodig om de vorm van uw kaak op te meten.

 

De tweede keer

wordt nogmaals een afdruk van de kaak gemaakt. Deze keer wordt de lengte van de randen vastgelegd en de uiteindelijke vorm van het gebit nauwkeurig bepaald.

 

De derde keer

wordt de ruimte tussen beide kaken opgemeten (de beethoogte). Ook de vulling van uw wangen en lippen en de hoogte van uw tanden wordt nu vastgesteld.

De kleur en vorm van de tanden worden ook tijdens deze behandeling uitgezocht; dit gaat uiteraard in nauw overleg met u.

 

De vierde keer

wordt met een proefprothese gecontroleerd of alles goed is gegaan. Het is belangrijk dat u tijdens deze behandeling goed op de kleur, vorm en stand van de tanden let. Het is op dit moment nog mogelijk om veranderingen aan te brengen. Pas als u geheel tevreden bent kan de prothese worden afgemaakt. Hierna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Wij raden u aan om iemand mee te nemen om samen te beoordelen of het uiterlijk goed is.

 

De vijfde keer

dat u terugkeert is de prothese klaar en wordt deze geplaatst.

Achtergronden van de Lieve Tandprotheticus

Wat doet een tandprotheticus eigenlijk?

De tandprotheticus meet protheses aan die uit de mond zijn te nemen en maakt ze zelf. Het kan gaan om een volledig kunstgebit, een gedeeltelijke prothese, een frameprothese, een overkappingsprothese op wortels of over implantaten. Het voorwerk (zoals de extracties) wordt altijd verricht door een tandarts of eventueel een implantoloog als het gaat om een of meer implantaten.

 

 

Welke opleiding heeft een tandprotheticus?

Een tandprotheticus heeft een vierjarige HBO-opleiding gevolgd.

Welke specialisaties heeft een tandprotheticus?

Hij of zij is gespecialiseerd in het op maat maken van een kunst- of klikgebit. Voor een kunstgebit is een verwijzing van de tandarts niet nodig.  Voor een klikgebit of een gedeeltelijke prothese is er wel een verwijzing nodig. Sommige tandprothetici zijn aangesloten bij een groepspraktijk van tandartsen, maar het komt ook vaak voor dat een tandprotheticus zijn eigen praktijk heeft. Op De Lieve Tandprotheticus treft u alleen de zelfstandige praktijken aan.

 

Wat zijn geregistreerde Tandprothetici?

Gediplomeerde tandprothetici zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP). Alleen gediplomeerde tandprothetici hebben toegang tot het register en volgen jaarlijks bij- en nascholing. Op onze website vindt u alleen gediplomeerde tandprothetici. De meesten zijn lid van de beroepsvereniging ONT

Youri de Visser - De Lieve Tandprotheticus en bestuurslid ONT
Youri de Visser - De Lieve Tandprotheticus


Blijf op de hoogte

De Lieve Tandarts

Platform voor lieve tandartsen

Dravikweg 10

1861 XP Bergen (NH)

info@delievetandarts.nl

Gratis nieuwsbrief ontvangen?Kies je taal


PsyNed is partner van De Lieve Tandarts
psyned is partner van De Lieve Tandarts

Volg ons nu ook op instagram: 

Neem contact op via Whatsapp business: