De Lieve Tandarts en COVID-19

Samen staan we sterk

update 14-4: zie onderaan deze pagina ook een serie lezenswaardige artikelen, tips en tools

 

Lieve tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, praktijkhouder en/of -manager,

 

We proberen in deze lastige en - voor een aantal van ons - zeer zware tijden mee te denken met de praktijken die deel uit maken van ons platform en de verbondenheid in stand te houden. Samen staan we sterk en we laten elkaar zeker niet vallen. Wie weet kunnen we door kennis en ideeën uit te wisselen de sluipmoordenaar COVID-19 samen de baas worden en de gevolgen ervan, waar mogelijk, beperkt houden.
We komen jullie financieel tegemoet door de kosten voor jullie tijdelijk te beperken. Dit doen we onder meer door de advertenties bij derde partijen te pauzeren, onze eigen kosten te beperken en die  voordelen door te berekenen aan jullie praktijk. Jullie presentaties op onze website blijven uiteraard in stand. Het tijdelijke 'coronapakket' kost €49,- per maand (excl. btw) per praktijk. Daarmee kunnen we voorlopig onze werkzaamheden voortzetten.

We zijn daarnaast bezig met zaken die mogelijk ten gunste komen van sommige van de bij ons aangesloten leden.

Er komen momenteel geluiden binnen dat sommigen nu al vrezen voor het voortbestaan van hun praktijk. Dat is in het algemeen ingegeven door angst en de eerste paniekerige gedachten, gevoed door de voortdurende negatieve berichtgeving in de media. En dat is begrijpelijk maar in het algemeen niet nodig.

Het positieve is: de overheid heeft beloofd je te helpen. Dat gaat alleen niet van de ene op de andere dag.  Ondertussen willen we niet stil staan en passief afwachten. 

  • wij zijn bezig een steunfonds gestalte te geven dat je kan helpen als je lid bent van ons platform;
  • er is een uitstekend idee binnengekomen van een tandarts op ons platform dat momenteel onderzocht wordt. Daarmee zou het aerosolenprobleem mogelijk opgelost kunnen worden;
  • er is een nieuwe facebookgroep Mondzorg/Tandheelkunde en COVID-19 waar we tips en ideeën gaan uitwisselen met andere tandartsen en mondzorgers. Zie https://www.facebook.com/groups/229806655078049/
  • wij denken en werken mee aan een zo spoedig mogelijk herstart van de reguliere, preventieve mondzorg - waarbij de veiligheid voor behandelaar, medewerkers én patiënten maximaal gegarandeerd is.

We zijn ervan overtuigd dat we als platform De Lieve Tandarts, maar ook als mondzorg in het algemeen sterker terug kunnen komen uit deze crisis.

 

Overwegingen:

  • (Mond)zorg als een 'productiemachine', met weinig oog voor de belangen en de positie van de persoon aan wie de zorg wordt verleend is en wordt een achterhaalde manier van denken en werken;
  • De situatie dat een (ook een beginnend) tandarts/mondhygiënist een enorm hoge vergoeding kon vragen behoort voorlopig en misschien wel definitief tot het verleden omdat de arbeidsmarkt verandert;
  • Grote ketens zullen het moeilijk krijgen, naar verwachting meer dan een zelfstandige praktijk, en zullen waarschijnlijk meer dan gemiddeld problemen hebben door de onpersoonlijke structuur van hun onderneming om hun personeel vast te houden dan voorheen al het geval was;
  • Het gebruik van kwalitatief minder materiaal dat van ver komt (wat dus niet in het belang is van de patiënt) staat volop ter discussie;
  • Er komt straks meer ruimte voor de lieve tandarts- en mondzorgpraktijken om zich te onderscheiden van andere praktijken.  De vraag vanuit de patiënten zal na de 'unlock' vermoedelijk enige tijd zal stagneren doordat hij/zij de hand op de knip zal houden. Dit is uiteraard afhankelijk van de uiteindelijke duur en ernst van de crisis;
  • Gemiste omzet zal naar verwachting  - op termijn - weer goedgemaakt worden. Daar kan je zelf ook veel aan doen door goed te communiceren met je patiënten(bestand) en meer uit te gaan van de specifieke behoefte(n) van de patiënt. Bijvoorbeeld door ruimere openingstijden te implementeren. Daar kunnen we je straks heel goed bij ondersteunen en adviseren.

We wensen jullie veel succes toe in deze onzekere tijden.  Vanaf 18-3 is de (automatische) facturatie  aangepast, waarmee we de bovengenoemde korting kunnen verwerken. 

Goede, preventieve en lieve mondzorg blijft altijd nodig. Wij blijven daarvoor strijden, met jullie steun. We houden jullie op de hoogte.

 

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of financiële hulp nodig hebben, laat het s.v.p. weten. Blijf gezond en houd moed!

 

Namens platform De Lieve Tandarts,

 

Jan Henk Nawijn

06-54763177


Tips, tools en extra info:

1. Handige tool om inzicht te krijgen in je liquiditeitsbehoefte de komende weken. Zie https://dcmanagement.nl/begroting/ Met veel dank aan Roberto Lamsberg, kijk vooral ook het bijbehorende filmpje.


2. Wetenschappelijk artikel van statuur. 

Verantwoorde mondzorg ten tijde van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19)

Zie https://www.dentista-magazine.nl/index.php/43-vak/algemeen/134-verantwoorde-mondzorg-ten-tijde-van-de-uitbraak-van-het-coronavirus-covid-19/


3. Over immuniteit. Belgische wetenschappers hebben een goed idee om de economie weer op gang te helpen: https://www.ad.nl/economie/experts-hebben-oplossing-om-economie-te-redden-test-wie-immuun-is-voor-virus~ad67714f/


4. Via Jeffrey Knip, de lieve tandarts uit Pijnacker, kwam het idee om een oplossing uit de bouw te onderzoeken waarmee - door het creëren van onderdruk in de praktijkruimte - aerosolen tijdens en na de behandelingen tot een minimum kunnen worden teruggebracht. De oplossing is inmiddels getest en toegepast in Pijnacker en bij de lieve tandartspraktijk in Gorinchem, Rob Kuypers. Max Hagesteijn van Dental Air heeft zich er sterk voor gemaakt en er een onderzoekje aan gewaagd. Een en ander wordt tegen kostprijs gerealiseerd. Je moet per praktijkruimte denken aan een bedrag tussen € 1000 en € 2000, afhankelijk van de situatie en het ventilatiesysteem dat je eventueel al hebt draaien. Mocht je meer informatie willen dan verwijzen we jullie graag naar Jeffrey, Rob of naar Max Hagesteijn (Dental Air 078-654 37 33).


6. Dank zij dit filmpje snap ik zelfs hoe het zit met besmetten, IGM en IGG (JHN): 


Blijf op de hoogte

De Lieve Tandarts

Platform voor lieve tandartsen

Raadhuisstraat 2-4

1861 KS Bergen (NH)

info@delievetandarts.nl

Gratis nieuwsbrief ontvangen?Kies je taal


PsyNed is partner van De Lieve Tandarts
psyned is partner van De Lieve Tandarts

Volg ons nu ook op instagram: 

Neem contact op via Whatsapp business: