De Lieve Tandarts en COVID-19

Steunbetuiging en oproep aan de overheid

Bergen, 3 april 2020

 

Platform De Lieve Tandarts bestaat nu bijna 3 jaar. Het is onze missie om zoveel mogelijk Nederlanders weer regelmatig naar de mondhygiënist en tandarts te laten gaan. We besteden doorlopend aandacht aan het belang van een goede mondgezondheid, preventie en het overwinnen van angst. Dit heeft effect gehad. Circa 100 praktijken voor mondzorg, tandheelkunde en tandprothetiek hebben zich bij ons aangesloten. Door onze tussenkomst hebben we ruim 5500 mensen kunnen helpen met de stap naar de reguliere mondzorg en naar tandheelkundige hulp.

In de chaos rondom de uitbraak van de coronacrisis hebben alle praktijken hun deuren gesloten voor reguliere zorg. Af en toe wordt er nog wel spoedzorg verleend.

Inmiddels luiden praktijken in en buiten ons netwerk de noodklok. Er is geen omzet meer, kosten lopen door en er is momenteel geen uitzicht op een spoedige herstart. Hierdoor komen niet alleen de praktijken zelf in de problemen, maar ontstaat er ook een onwenselijke situatie voor patiënten. Noodhulp betekent in de praktijk vaak extractie. Kinderen en volwassenen die gewend zijn geraakt aan goede, preventieve mondzorg dreigen de regelmaat te verliezen en het slachtoffer te worden van het uitblijven van noodzakelijke zorg. Praktijken die niet in staat zijn geweest een flinke buffer op te bouwen dreigen het loodje te leggen, waardoor de goede mondzorg die we gewend zijn niet gegarandeerd blijft na deze crisis.

Om deze redenen sluiten we ons graag aan bij de noodoproep van de mondzorgkoepels van donderdagavond 3 april.

Hieronder citeren we en onderstrepen we het belang van de conclusie uit hun verklaring:

“Mondzorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid dragen ieder een wettelijk verankerde zorgplicht. Op dit moment komen de kosten voor deze zorgplicht echter volledig ten laste van de sector, waarin geen sprake meer is van inkomsten.

Het sluiten van mondzorgpraktijken ten behoeve van de volksgezondheid lijkt als offer voor de overheid van geen enkele waarde, als er nu nog steeds geen concrete toezeggingen kunnen worden verwoord. Verder uitstel kunnen we ook niet accepteren, omdat wij vrezen dat besluiteloosheid aan de zijde van de overheid op 6 april tot een chaos zal leiden.

Alle mondzorgkoepels zullen zonder een duidelijk pakket aan maatregelen niet langer het advies kunnen handhaven om de praktijken gesloten te houden voor reguliere zorg.

Mondzorgpraktijken mogen niet failliet gaan door deze crisis. Er zijn duidelijke beloften gedaan en nu is het moment om deze te concretiseren. Wij willen uiterlijk vrijdag 3 april helderheid van de overheid… (..)”

 

Daar sluiten we ons van harte bij aan. Verschaf duidelijkheid!Blijf op de hoogte

De Lieve Tandarts

Platform voor lieve tandartsen

Dravikweg 10

1861 XP Bergen (NH)

info@delievetandarts.nl

Gratis nieuwsbrief ontvangen?Kies je taal


PsyNed is partner van De Lieve Tandarts
psyned is partner van De Lieve Tandarts

Volg ons nu ook op instagram: 

Neem contact op via Whatsapp business: